Bonita’s Loose Translation: Love According to…

Love according to Bob Ong 1. “Kung hindi mo mahal ang isang tao, wag ka nang magpakita ng motibo para mahalin ka nya..” If you don’t love a person, don’t give him a reason to love you as well.  2. “Huwag mong bitawan ang bagay na hindi mo kayang makitang hawak ng iba.” Don’t let […]

Read More