Category Archives: Reference

Format: Contract for New Yaya

Ang kontrata ng trabaho sa tahanan ay napagkasunduan sa pagitan nila: Pangalan ng Pinaglilingkuran:   Tirahan:   Telepono:   Pangalan ng Kasambahay:   Tirahan:   Telepono:   Birthday/Edad/Civil Status:   ID at ID number:   Nagkakasundo sa mga sumusunod na … Continue reading

Advertisements
Posted in Reference, Yaya Problems | 3 Comments