Format: Contract for New Yaya

Ang kontrata ng trabaho sa tahanan ay napagkasunduan sa pagitan nila: Pangalan ng Pinaglilingkuran:   Tirahan: Telepono: Pangalan ng Kasambahay:   Tirahan: Telepono: Birthday/Edad/Civil Status: ID at ID number: Nagkakasundo sa mga sumusunod na tuntunin at kondisyon: DETALYE NG KONTRATA NG PAGLILINGKOD SA TAHANAN Lugar ng Trabaho: Metro Manila, may or may not include vacations […]

Read More